منوفالوکن

بهترین سایت خرید فالور و لایک اینستاگرام

09388042001

پاسخگویی تلفن: 9 الی 14 - 20 الی 23
فالوور واقعی اینستاگرام چیست؟ فرق فالوور واقعی  با فالور فیک چیست؟

فالوور واقعی اینستاگرام

فالوور واقعی اینستاگرام به فالووری گفته میشود که حساب کاربری آن توسط یک فرد حقیقی و واقعی ساخته شده است و از طرف اینستاکرام تایید شده است و علاوه بر این دارای عکس پروفایل و بیو و عکس هایی است که توسط آن فرد به اشتراک گذاشته است و همچنین دارای فالوور و فالوینگ و عکس هایی که به اشتراک گذاشته است دارای لایک و کامنت میباشد.

این نوع فالوور با توجه به شخص سازنده حساب کاربری در اینستاگرام میتواند فعال یا غیر فعال باشد و در صورتی که فعال باشد احتمال اینکه عکس به اشتراک گذاشته توسط شما را ببیند و لایک کند و کامنت بگذارد بسیار زیاد است، البته این امر یعنی لایک و کامنت گرفتن عکس هایتان توسط فالورها تا حدود زیادی بستگی به عکس به اشتراک گذاشته شده توسط شما و پسندیدن مخاطب و دوستان شما دارد، پس در نتیجه نباید انتظار داشته باشید که اگر هزار عدد فالوور دارید تمام آن هزار نفر عکس شما را لایک کنند.

فالور فیک

فالوور فیک به فالوری گفته میشود که حساب کاربری اینستاگرام توسط تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری خاصی و همچنین توسط ربات های خاصی به تعداد زیادی ساخته میشوند پس در نتیجه مانند مانند فالوور های واقعی حساب کاربری آنها توسط یک شخص حقیقی ساخته نمیشود. این نوع فالورها بستگی به کیفیت آنها ممکن است دارای عکس پروفایل و بیو و عکس های به اشتراک گذاشته شده باشند و دارای فالوور اندک و فالویینگ بیشتری هستند همچنین کاملا غیر فعال هستند و فقط جهت بالا بردن لیست فالوور شما مورد استفاده قرار میگیرند.

فالور هایی که با توجه به فاکتورهایی که بیان کردیم دارای کیفیت بالایی باشند احتمال اینکه توسط اینستاگرام حساب کاربری فیک تشخیص داده شده و حذف شوند و پیج شما را آنفالو کنند بسیار کمتر از فالور های کم کیفیت است.